129-Boyalüx Plastik İç Cephe Boyası

129-Boyalüx Plastik İç Cephe Boyası

Dekoratiftir
Yüksek örtme gücüne sahiptir
Kolay sürülür
İyi yayılır
Üstün beyazlık
Nefes alır

  • Özellikleri
  • Uygulama Bilgileri
  • Teknik Bilgiler
Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır. Kullanım Yerleri: Beton, tuğla, alçıpan, sıva vb. yapı elemanlarında iç mekanlarda kullanılır. Sarfiyat: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile 4-6 m² alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Kuruma Süresi: 20 °C’de dokunma kuruması 30-60 dk; katlar arası bekleme süresi 4-5 saattir. Tam kuruma 24 saattir. Önerilen kat sayısı 2’dir. Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.
Uygulama zemininin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Kuru olmayan zemine kesinlikle uygulama yapmayınız. Uygulama yüzeyi zayıf ve gerekli ise yüzeyin durumuna göre uygun astar ile astarlama işlemi yapınız. İnceltme sonrası boya karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. İnceltme: Boya % 10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
Hacim: 5,65 L Önlem İfadeleri: P102 Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa , ambalajı veya etiketi saklayın. P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P280 Koruyucu eldiven / Koruyucu kıyafet / göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P333 ve P313 Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.